Get Adobe Flash player

Aktualności

Debata Społeczna - Bezpieczeństwo na terenie Gminy Wąsewo - 31 marca 2015r.

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do wzięcia udziału w Debacie Społecznej nt. Bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąsewo, która odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 13:00

Więcej…

 

IV sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2015 r. /wtorek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Apel o niewypalanie traw

W ostatnim czasie na terenie Gminy Wąsewo Straż Pożarna odnotowała 2 przypadki pożaru nieużytków, samosiewów lasów tzw. młodników oraz traw.

Pomimo, iż  pożary udało się opanować i zagasić to jednak niepokojące jest, iż zjawisko to z roku na rok nasila się szczególnie w okresie wczesnej wiosny. W wspomnianym przypadku jeden pożar zlokalizowany był blisko zabudowań oraz lasu.  Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jakie zagrożenie wiązało się z ewentualnym przemieszczeniem ognia na zabudowania oraz las.

Więcej…

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2015

W dniu 20 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo odbyło się posie­dze­nie Komi­sji Konkur­so­wej, powo­ła­nej przez Wójta Gminy Wąsewo Zarzą­dze­niem Nr 9.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Celem pracy Komisji było opi­nio­wa­nie ofert zło­żo­nych w otwar­tym konkursie ofert nr 1/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Więcej…

 

Zbiórka zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że w dniach od 23 marca 2015 roku do 24 marca 2015 roku (poniedziałek, wtorek) do godziny 12ºº na parking między kościołem a plebanią mieszkańcy naszej gminy mogą nieodpłatnie przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, komputery, drukarki, radia).

Więcej…

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację działań związanych z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Dnia 17 marca 2015r. Gmina Wąsewo podpisała umowę z Wykonawcą głównych zadań związanych z wdrażaniem projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”. Jest to firma ERICPOL Sp. z o.o. z Łodzi.  Przedmiotem umowy jest budowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa sprzętu komputerowego i serwera wraz z oprogramowaniem, usługami serwisowymi i ubezpieczeniowymi, budowa i obsługa platformy cyfrowej, dostawa bezprzewodowego sygnału internetowego oraz przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych,  zgodnie z SIWZ i z ofertą Wykonawcy.

Więcej…

 

Zakup urządzeń do rekreacji czynnej

Gmina Wąsewo zrealizowała projekt zakup urządzeń do rekreacji czynnej.

Więcej…

 

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu

Trwają prace przy Rozbudowie i przebudowie Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu.

Więcej…

 

IX Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy

Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce serdecznie zapraszają na IX Młodzieżowe Targi edukacji i Pracy, które odbędą się 19 marca 2015 r. w godz. 10.30 - 13.30 w Hali Sportowo - Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce ul. Traugutta 1.

Więcej…

 

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji obchodzonego w dniu 11 marca "Dnia Sołtysa" składamy wszystkim obecnym i poprzednim Sołtyskom i Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Wąsewo serdeczne wyrazy wdzięczności i szacunku dla wykonywanej przez Państwa społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej wspólnoty-Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dnia 5 marca 2015r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl