Get Adobe Flash player

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Szkoły,

Rodzice i Uczniowie,

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2015/2016 życzę wszystkim dużo radości płynącej z każdego dnia spędzonego w szkole; w szkole przyjaznej i miłej uczniowi, dającej satysfakcję z wykonywanej pracy nauczycielowi, zadowolenie rodzicom z wyników osiąganych przez ich pociechy, wdzięczność pracownikom niepedagogicznym, w szkole, która uczy i wychowuje, bo szkoła to przecież nie tylko budynek, w którym wszyscy spędzacie ze sobą tak wiele czasu, ale szkoła to przede wszystkim to środowisko, ta pozytywna atmosfera, to drugi dom, to miejsce do którego będziecie wracać przez całe życie – nie tylko myślami ale i ciałem.

Niech ten nowy rok szkolny przyniesie wszystkim wiele sukcesów, niech będzie dla Was wszystkich zarówno zadaniem, jak i szansą, którą należy dobrze wykorzystać, a efekty najbliższej 10-miesięcznej pracy niech uwidocznione zostaną na pięknych świadectwach.

Z pozdrowieniami

Wójt Gminy Wąsewo

(-) Rafał Kowalczyk

 

Informacja ZGOPS - składanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że osoby posiadające prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej  lub zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się taka szkoła, są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie lub wypełnić oświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko.

Więcej…

 

Składnaie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2015r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na okres 2015/2016.

Więcej…

 

Składnaie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 września 2015r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2015/2016.

Więcej…

 

Jubileusz 100 lat Pani Marianny Leonik

17 sierpnia 2015 roku mieszkanka gminy Wąsewo Pani Marianna Leonik obchodziła swoje 100 urodziny.

Więcej…

 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” po raz piąty na Mazowszu!

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Więcej…

 

XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Więcej…

 

UWAGA ROLNICY: Komunikat nr 2 dotyczący suszy

W związku z utrzymującym się brakiem opadów a co za tym idzie przedłużającą  się suszą, Wójt Gminy Wąsewo podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w uprawach na terenie Gminy Wąsewo do dnia 31.08.2015 r.

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu służbowego marki Toyota Corolla

Do pobrania:

- ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami

Więcej…

 

VII Dożynki Gminno-Parafialne 2015

W dniu 15 sierpnia 2015 r. w Wąsewie odbyły się VII Dożynki Gminno-Parafialne. Tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą Dziękczynną odprawianą przez Ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego.

Więcej…

 

Stypendia szkolne 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U z 2004 r.   Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - KPA (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl