Get Adobe Flash player

Aktualności

IX Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie - relacja

W dniu 19 listopada 2016r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie po raz kolejny rozbrzmiały pieśni maryjne.

Więcej…

 

Inwestycja współfinansowane z RPO WM 2014-2020

W miesiącu listopadzie br. zostały opublikowane listy projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach: Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Więcej…

 

Zaproszenie na spotkanie - rewitalizacja

W dniu 1.12.2016 r. (czwartek) o godzinie 16:15 w Urzędzie Gminy na sali konferencyjnej odbędą się warsztaty dotyczące celów i projektów rewitalizacyjnych.

Więcej…

 

Ważna informacja - zmiana terminu szkolenia z 2 grudnia (piątek) na 1 grudzień (czwartek)

W dniu 1 grudnia (czwartek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Wąsewie (sala konferencyjna) odbędzie się  szkolenie. Tematyka szkolenia obejmować będzie: „PROW 2014-2020 - Wybrane działania nabory wniosków planowane na 2017 rok.”

Więcej…

 

Kolejny Etap Opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wąsewo

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wypełnienia karty projektu do Programu Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026. Dzięki Karcie projektu mogą Państwo zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarach gminy wyznaczonych do rewitalizacji: Wąsewo, Trynosy-Osiedle, Rynek, Grądy.

Więcej…

 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wójt Gminy Wąsewo w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy a w szczególności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie składa serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom GOPS a osobliwie pracownikom socjalnym za rzetelną pracę wykonywaną na rzecz mieszkańców Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

XVIII sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wąsewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wąsewo

Do pobrania:

- informacja

 

Zaproszenie na IX Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie

Stowarzyszenie „ZIEMIA WĄSEWSKA”, Urząd Gminy Wąsewo i Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie serdecznie zapraszają na XI Festiwal Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 19 listopada 2016 r. (sobota) w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie przy ul. Armii Krajowej 6.

Więcej…

 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. „IX Festiwal Pieśni Maryjnej” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsewo, stronie internetowej www.wasewo.pl  - zakładka organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Szkolenie LGD - poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do udziału w szkoleniu dotyczącym informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY