Get Adobe Flash player

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

„Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Stefan Żeromski

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Zakończenie roku szkolnego, to bardzo uroczysty dzień, który na długo pozostaje w pamięci uczniów, a w szczególności absolwentów. Okres nauki szkolnej jest czasem zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających kształcenie na dalszych etapach edukacji. Zdobyta wiedza na pewno będzie przydatna w życiu i pomoże osiągnąć wyznaczony cel, szczególnie w tych dziedzinach, które budzą szczególne zainteresowanie.

Drodzy Nauczyciele swoim talentem pedagogicznym i fachową wiedzą, dowiedliście, że dla swoich podopiecznych jesteście najlepszymi przewodnikami w drodze ku dorosłości.

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję dobrych wyników w nauce, wspaniałych osiągnięć i życzę dalszych sukcesów, które staną się Waszym udziałem w poszukiwaniu swojej życiowej drogi.

Rodzicom życzę owocnego wspierania swoich dzieci w trudzie nauki oraz wiele wyrozumiałości i cierpliwości.

Niech okres wakacji będzie czasem wspaniałego wypoczynku, który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i życiowych.

Wójt Gminy Wąsewo

/-/ Rafał Kowalczyk

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ruda

Ogłoszenie

 

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

 

VII Sesja Rady Gminy Wąsewo kaencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VII sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Obustronne wykoszenie poboczy drogi Grądy - Rynek o dł. 2500m

Zaproszenie do składania ofert wraz z formularzem ofertowym

Mapa poglądowa

 

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Zasady wyborów

Uchwała KIR w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wasewo za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Wąsewo przedstawia Radzie Gminy Wąsewo Raport o stanie Gminy Wąsewo za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Więcej…

 

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach na stanowisko ławnika zastosowanie mają przepisy  rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52).

Więcej…

 

Relacja z „Mistrzostwa Mazowsza Samorządowców w Tenisa Stołowego”, odbywających się pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

W dniu 19 maja 2019 na hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się Mistrzostwa Mazowsza Samorządowców w Tenisa Stołowego pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej…

 

II Gminny Rajd Rowerowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie i Gmina Wąsewo zapraszają na Rajd Rowerowy wszystkich sympatyków książek i dwóch kółek. Rajd odbędzie się 8 czerwca br. (sobota) – rejestracja uczestników od godz. 13.00 do 13.20  – na placu przy Urzędzie Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Raport o stanie Gminy Wąsewo za rok 2018

Raport o stanie Gminy Wąsewo za rok 2018

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY