Get Adobe Flash player

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

 

Nowy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych 04.07.2020r. (Sobota)

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych planowany na 4.04.2020 (odwołany w związku na sytuacje w kraju w tamtym momencie) - został przeniesiony na nowy termin, ustalony odbioru w/w frakcji to 04.07.2020r.

 

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

Więcej…

 

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Nauczyciele i Wychowawcy,

Pracownicy Administracji i Obsługi,

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Kończy się rok szkolny 2019/2020, kolejny etap edukacji i wychowania młodego pokolenia, w którym dokonało się wiele zmian i cennych inicjatyw. Niewątpliwie jest to efekt twórczych działań i  codziennej pracy całego środowiska szkolnego.

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą rzeczywistość, w tym także edukację.
Wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by złożyć wszystkim podziękowania za rzetelną i sumienną pracę. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i myślę, że z dumą możemy mówić, że ten rok szkolny kończy się pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

Życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku w czasie nadchodzących wakacji oraz ufam, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy.

z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Wąsewo, dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Bitwa o wozy

Szanowni Mieszkańcy!

W najbliższą niedzielę 28.06.2020 roku odbędą się wybory na urząd prezydenta RP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło, że gmina w której odnotuje się najwyższą frekwencję otrzyma nowy wóz strażacki. Popierając tę profrekwencyjną ideę urząd gminy zorganizuje dowóz do lokali wyborczych wg poniżej zamieszczonego harmonogramu.

Więcej…

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Wąsewo - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Wąsewo w 2020r.

 

Więcej…

 

Kolonie dla dzieci rolników i nie tylko

Dzięki współpracy Wójta Gminy Wąsewo z Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z terenu naszej gminy w okresie od 8.07.2020 do 17.07.2020 r. będzie mogła skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku letniego we Władysławowie.

Więcej…

 

Wznowienie działalności Senior+ w Wąsewie

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. wznawia działalność Dzienny Dom "Senior +" w Wąsewie. Placówka czynna jest w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane w wieku 60+ serdecznie zapraszamy do korzystania z form wsparcia dla seniorów.

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki 2020

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt Świtanki na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. ŚWITANKI integrują społeczność”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY