Get Adobe Flash player

Aktualności

Samorząd Woj. Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok,

Więcej…

 

V sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2015 r. /środa/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się V sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Dzień Rodziny - 31 maja 2015 r.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaprasza na uroczystość, która obędzie się 31 maja 2015r. w GCSiR (hala sportowa) w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6. Porządek uroczystości na plakacie.

 

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej

Do pobrania: Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej

 

Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki odpadami

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,

Więcej…

 

Dyżur Mobilnego Punktu Informacji w Urzędzie Gminy Wąsewo - 18.05.2015 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Wąsewo do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13 w godzinach 9.00 – 14.00 (sala konferencyjna) w dniu: 18.05.2015r. (poniedziałek). Podczas dyżuru Specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Więcej…

 

Strażak roku Powiatu Ostrowskiego

Twoja jednostka straży pożarnej ma u siebie strażaka, który zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie? Teraz możecie zgłosić go do konkursu „STRAŻAK ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO.

Więcej…

 

Zaproszenie na podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego

Gmina Wąsewo realizując projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” zaprasza uczestników projektu na spotkanie w dniu 9 maja 2015 r. (sobota) o godz. 1000 do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2015

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz.1118 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2014r. nr XXXVIII/272/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2015 na wsparcie zadania publicznego.

Więcej…

 

Wyniki naboru na opiekunów świetlic środowiskowych

Nawiązując do ogłoszonego naboru na opiekunów 3 świetlic prowadzonych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” poniżej załączamy wyniki.

Więcej…

 

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 24.04.2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2015r. na hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl