Get Adobe Flash player

Aktualności

Apel o właściwe korzystanie z dróg

Zwracam się z apelem do wszystkich użytkowników działek rolnych przylegających do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych, w taki sposób aby nie niszczyć istniejących nawierzchni pasów drogowych.

Więcej…

 

Gmina Wąsewo ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR" w Wąsewie

1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Więcej…

 

VIII Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie - relacja

W dniu 21 listopada 2015 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie po raz ósmy rozbrzmiały pieśni maryjne.

Więcej…

 

Zapraszamy uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” do udziału w konkursie

Gmina Wąsewo w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” organizuje konkurs pt.: „MÓJ UDZIAŁ w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mazowsza w Tenisa Stołowego Środowisk Abstynenckich, Wąsewo 2015

W dniach 7-8 listopada w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się dwudniowy Turniej Tenisa Stołowego Środowisk Abstynenckich.

Więcej…

 

RÓWNE SZANSE W DOSTĘPIE DO INFORMACJI – komputery i dostęp do sieci dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Gmina Wąsewo do 31 grudnia 2015r. realizuje projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej…

 

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Informujemy, że w terminie od dnia 06 do 27 października 2015 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Więcej…

 

Przechodzimy do realizacji inicjatyw lokalnych

08 października (czwartek) 2015r. o godz. 13.15, odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo podpisanie 6 umów na wykonanie inicjatyw lokalnych na terenie naszej gminy.

Więcej…

 

Dzień Edukacji Narodowej 2015

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam słowa uznania dla dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek oświatowych Gminy Wąsewo. Celem szkoły było zawsze najlepsze przekazywanie wiedzy i wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodową.

Więcej…

 

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne - LGD

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”, dniu 19 października br. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie, odbędzie się spotkanie konsultacyjne mające ma na celu poznanie głównych problemów i potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD „ZIELONE SIOŁO”, które posłużą do nakreślenia celów i przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz opracowania analizy SWOT.

Więcej…

 

Informacja - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 12 października 2015 r. pobór krwi w Ostrowi Maz. odbywać się będzie w systemie stacjonarnym w pomieszczeniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (niski parter) ul. gen. W. Sikorskiego 3 w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 9.00 - 13.00.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl