Get Adobe Flash player

Aktualności

Małe Wielkie Histori

„Małe Wielkie Historie” pod takim hasłem Muzeum Historii Polski trwa społeczna akcja zbierania pamiątek historycznych. Zbiórka zainaugurowana została w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 19.05.2016r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 19.05.2016r.

 

Zakładanie sadów dawnych odmian wysokopiennych jabłoni

Społeczny Instytut Ekologiczny będzie realizował projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego zostaną przeprowadzone lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska -  Różnorodność biologiczna w rolnictwie.

Więcej…

 

Wyłączenie prądu w miejscowosci Bartosy

W dniach 18 i 19 maja od godz. 8 do 17 planowane wyłączenie prądu w miejscowości Bartosy.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 3/2016 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2016

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz.1118 z późn. zm.),  oraz w związku z uchwałą nr IX.69.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2016 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Więcej…

 

Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2026

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Więcej…

 

Bezpieczne używanie karty bankomatowej

Karta to najpopularniejsza forma dokonywania płatności. Gdy w portfelu skończy się gotówka przeważnie udajemy się do najbliższego bankomatu, lub płacimy kartą. Niestety, często postępujemy schematycznie, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Więcej…

 

Dzień Strażaka - 4 maja

W dniu 4 maja kościół katolicki wspomina postać Świętego Floriana – Patrona Strażaków. Z tej okazji pragnę w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy podziękować strażakom za ich piękną, bezinteresowną ofiarną służbę, za niesienie pomocy w każdej potrzebie, za kultywowanie tradycji, kultury i tożsamości narodowej, za bycie zawsze tam gdzie jest potrzeba.

Więcej…

 

Deklaracje na OZE do 9 maja

Energia ze słońca

Do 9 maja br Urząd Gminy Wąsewo przyjmuje deklaracje przystąpienia do programu budowy kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych.

Więcej…

 

Święta majowe 2016

Przed nami Święta i uroczystości majowe:

1 maja – Święto Pracy w ten dzień kościół czci św. Józefa robotnika.
2 maja – Dzień Flagi Narodowej
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja - Gminne obchody Dnia Strażaka. Msza Św. o godz. 11:30 w kościele parafialnym w Wąsewie
- 225 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Święto Kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W związku z powyższymi świętami zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy o wywieszenie flag narodowych  przy swoich posesjach dla uczczenia Świąt Majowych, a także z poczucia tożsamości i tradycji narodowej.

Wójt Gminy
Rafał Kowalczyk

 

Zaproszenie na spotkanie ws. OZE

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców gminy Wąsewo na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia unijnego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych wytwarzających ciepłą wodę użytkową i prąd ze słońca. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 1700 w hali sportowej w Wąsewie.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY