Get Adobe Flash player

Aktualności

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2017 rok

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Więcej…

 

Ruszyły konsultacje programu współpracy na 2017r.

Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są konsultacje społeczne.

Więcej…

 

Komunikat dla rolników - posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

ARiMR wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, aby w terminie do 5 października  2016 r. zgłosili się do biura powiatowego Agencji w celu:

Więcej…

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i na temat Afrykańskiego pomoru świń  proszę k kontakt: telefon 608 488 601 z Grzegorzem Nadratowskim. Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 października o godzinie 11.00  w ODR Ostrów Mazowiecka

 

Informacje dla rolników

Rząd wydał rozporządzenie ws. pomocy za zmniejszenie produkcji mleka

Pomoc ma być wypłacana producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego (tzw. okresu referencyjnego).

Więcej…

 

Utilizacja padłych zwierząt

Utylizacja padłych zwierząt - informacja

 

Szczepienie lisów - komunikat

Szczepienie lisów - komunikat

 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Więcej…

 

Skaładanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 września 2016r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2016/2017.

Więcej…

 

XV Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Dnia 19.08.2016r. odbyło się posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF). Gmina Wąsewo jest w strefie ochronnej, co oznacza obszar ochronny zagrożony wystąpiniem ASF. W tej strefie należy zastosować zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn 6.05.2015 oraz Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dn 12.08.2016r. (w załączeniu).

Rafał Kowalczyk

Wójt Gm. Wąsewo

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY