Get Adobe Flash player

Aktualności

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015r.

Więcej…

 

Infirmacja - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 12 października 2015 r. pobór krwi w Ostrowi Maz. odbywać się będzie w systemie stacjonarnym w pomieszczeniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (niski parter) ul. gen. W. Sikorskiego 3 w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 9.00 - 13.00.

 

Zakończono opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Wąsewo zakończyła prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, strategicznego dokumentu, warunkującego ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. W ramach zadania powstała również baza danych dotycząca zużycia nośników energii i emisji zanieczyszczeń z terenu Gminy.

Więcej…

 

Zakończony proces oceniania wniosków na zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej do zrealizowania w 2015 r. Zaproszenie do podpisania umów.

W terminie do 30 lipca 2015r. do Urzędu Gminy Wąsewo wpłynęło 6 wniosków o realizację zadania publicznego w ramach  inicjatywy lokalnej mieszkańców naszej gminy.

Więcej…

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016

Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Więcej…

 

Inicjatywa lokalna planowana na 2016 rok.

Inicjatywa lokalna w rozumieniu przyjętej przez Radę Gminy Wąsewo Uchwały Nr VI.47.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy.

Więcej…

 

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze - relacja

20 września na stadionie sportowym w Wąsewie odbyły się eliminacje powiatowe zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Organizatorami tych zmagań byli Starosta Ostrowski, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Maz., ZOP ZOSP RP w Ostrowi Maz. oraz Wójt Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Informacja ARiMR z dnia 25.09.2015r.

W związku z trwającym naborem wniosków o wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu suszy, uprzejmie informuję, iż Biuro Powiatowe ARiMR będzie obsługiwało interesantów w zakresie przyjmowania wniosków: w sobotę 26.06 w godz. 7:30-15:30, w dniach 28-29 w godz. 7:30-18:00, w dniu 30.09 do godz. 20:00

 

VII Sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

Program jest reakcją na utrudniony dostęp rolników do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Objęcie badaniami przesiewowymi ludności wiejskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej jest pierwszym w Polsce kompleksowym działaniem mającym na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich.

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu służbowego marki Toyota Corolla - III przetarg

Do pobrania:

- ogłoszenie o przetargu

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl