Get Adobe Flash player

Aktualności

Bardzo dobry początek sezonu młodych piłkarzy

Bardzo obiecująco rozpoczęli zmagania ligowe młodzi piłkarze Młodziki U-12 KS Wąsewo. W pierwszej kolejce pokonali na wyjeździe drużynę z Pełty Karniewo 3:1, a w piątek 12.09.14r przy własnej publiczności w Wąsewie pokonaliśmy 5:1 drużynę KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka.

Więcej…

 

Odpust parafialny - 8 września 2014r.

W miniony poniedziałek w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny zwane w tradycji ludowej Świętem Matki Boskiej Siewnej Sanktuarium Matki Bożej Wąsewskiej odwiedziły liczne pielgrzymki wiernych.

Więcej…

 

Informacja ARiMR - nowe zasady przyznawania płatności obszarowych - szkolenie

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Maz. - Szkolenie z zakresu systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Urzad Gminy Wąsewo 19.09.2014r. godz. 10:00.

 

10 osób z Gminy Wąsewo podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

W terminie od 01.08.2013 do 04.09.2013 uczestnicy/czki projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Priorytet 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ukończyli kursy zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu w kierunkach

Więcej…

 

70 rocznica bitwy pod Pecynką

W niedzielę 7.09.2014r. delegacja gminy Wąsewo na czele z Wójtem Rafałem Kowalczykiem uczestniczyła w obchodach 70 rocznicy bitwy pod Pecynką.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 29.08.2014r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 29.08.2014r.

 

Gminne upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W miniony poniedziałek 1 września br. jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego społeczność szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy Wąsewo zebrana pod obeliskiem Katyńskim, upamiętniła 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Więcej…

 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Więcej…

 

Uwaga rolnicy! Ostatnie dni na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy informuje i przypomina, że poniedziałek jest ostatnim dniem na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Informacja dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Więcej…

 

Stypendia szkolne 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - KPA ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl