Get Adobe Flash player

Aktualności

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsewo na lata 2014-2024

W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorząd Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art. 17 pkt.1 przedstawiamy do konsultacji projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsewo na lata 2014-2024.

Więcej…

 

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego 2014

W niedziele 19 października br. na uroczystość Złotych, Diamentowych i Żelaznych godów zaproszonych zostało 8 par małżeńskich. Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy Jubilaci mogli być obecni.

Więcej…

 

Zaproszenie na cykl zajęć: Pobawmy się, jak za dawnych lat

Klub Aktywnych Tatusiów oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowiu serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na cykl zajęć pt. „Pobawmy się, jak za dawnych lat”.

Więcej…

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Drodzy

Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy oświaty,

Uczniowie,

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy dzień to święto nauczycieli i uczniów, wychowawców i ich podopiecznych, pracowników oświaty i rodziców.

Więcej…

 

Ogłoszenie - wycinka drzew.

Urząd Gminy Wąsewo poszukuje osób z uprawnieniami pilarza, chętnych do wycięcia drzew (olchy, brzozy, dęby, jesiony) 35 szt. wraz z usunięciem karp w zamian za pozyskane drewno.

Więcej…

 

Komunikat Urzędu Gminy Wąsewo - Internet dla Mazowsza

Informujemy, że w związku z realizacją Projektu „Internet dla Mazowsza”, którego Inwestorem jest Województwo Mazowieckie w Warszawie w dniach od 06.10.2014 r. do 21.10.2014 r. na terenie gminy Wąsewo w miejscowościach Wąsewo, Grądy, Ulasek, Zastawie, Mokrylas i Rososz

Więcej…

 

Turniej Tenisa Stołowego - 8.11.2014r.

Miejsko - Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Rodzina" z Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Środowisk Abstynenckich o puchar Wójta Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

VII Festiwal Pieśni Maryjnej

Stowarzyszenie „ZIEMIA WĄSEWSKA”, Urząd Gminy Wąsewo i Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie zapraszają do udziału w VII Festiwalu Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 22 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie przy ul. Armii Krajowej 6.

Więcej…

 

Szkolenie ELEKTRYK do 1kV

Informujemy, że Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych prowadzi nabór do projektu „ZOSTAŃ NA WSI… ELEKTRYKIEM”. W ramach projektu zapewnione jest szkolenie zawodowe: teoretyczne i praktyczne – elektryk z uprawnieniami państwowymi do 1kV. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, nieaktywne zawodowo i bezrobotne, które ukończyły 50 lat.

Więcej…

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” - spotkanie promocyjno-informacyjne

Informuję, że w związku z realizacją projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, trwa procedura naboru 30 nowych uczestników.

Więcej…

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

W związku z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji projekt „Roczny Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl