Get Adobe Flash player

Na mocy Uchwały Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego realizowany jest Fundusz Sołecki.

 

Sołectwa:

Bartosy [aktualizacja: 2012-12-04]

Brzezienko

Brudki Nowe

Brudki Stare

Choiny

Czesin [aktualizacja: 2012-03-30]

Dalekie [aktualizacja: 2012-03-30]

Grądy [aktualizacja: 2012-10-05]

Grębki

Jarząbka

Króle

Majdan Suski

Mokrylas

Modlinek

Przedświt

Przyborowie

Rososz

Ruda [aktualizacja: 2012-11-30]

Rynek

Rząśnik Majdan

Rząśnik Szlachecki [aktualizacja: 2012-03-30]

Rząśnik Włościański

Trynosy [aktualizacja: 2012-03-30]

Trynosy Osiedle

Ulasek [aktualizacja: 2012-12-03]

Wąsewo [aktualizacja: 2012-12-04]

Wąsewo Kolonia

Wąsewo - Lachowiec

Wysocze

Zastawie

Zgorzałowo

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY