Get Adobe Flash player

Dzielnicowy Gminy Wąsewo

DZIELNICOWY GMINY WĄSEWO

- st. sierż. Marek Kaczmarczyk tel. kom. 506-891-509

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu ostrowskiego a także dążąc do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ograniczania przestępczości w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje „Policyjny Telefon Zaufania”.

Numer 29-74-69-227 przeznaczony jest do kontaktu mieszkańców z Policją w zakresie wydarzeń dotyczących przestępczości kryminalnej i zagrożeń porządku publicznego. Jednocześnie można też otrzymać wskazówki dotyczące kontaktu z organizacjami lub instytucjami pomagającymi ofiarom przestępstw.

Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania” policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 – 1530 W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza.

Telefon Zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 0 800 191 902

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W WĄSEWIE

Poniedziałek w godz. 9:30-11:30

Czwartek w godz. 9:30-11:30

Dzielnicowy sierż. szt. Marek Kaczmarczyk tel. kom. 506-891-509

w przypadku braku możliwości skontaktowania się z dzielnicowym nastąpi przekierowanie połączenia do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 29-74-69-200, 997 lub 112

Policyjny Telefon Zaufania 29-74-69-227 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30, po godz. 15:30 informacje nagrywane będą na automatyczną sekretarkę)

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Justyna Biedrzycka - tel. kom. 506-890-906

 

- Ogłoszenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o rozpoczęciu procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY