Get Adobe Flash player

Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły

W dniu 1 października br. na hali sportowej Gminnego centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne do konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W rywalizacji wzięło udział 40 zawodników z  trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała komisja, której przewodniczył Pan Marek Jastrzębski – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Ostrowskiego. Konkurs podzielony był na dwie części teoretyczną (test) oraz praktyczną (jazda po torze przeszkód). Po zakończeniu etapu pisemnego komisja zakwalifikowała uczestników do części praktycznej. Po podsumowaniu dwóch etapów komisja wyłoniła po 5 zawodników poszczególnych kategorii.

Indywidualna klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:

- dziewczęta – szkoły podstawowe

1. Anna Godlewska – SP Wąsewo

2. Aleksandra Sośnicka – SP Rząśnik Włościański

3. Zuzanna Masłowska – SP Brudki Stare

4. Julia Skarzyńska – SP Wąsewo

5. Patrycja Budna – SP Rząśnik Włościański

- chłopcy –szkoły podstawowe

1. Jakub Podrażka – SP Brudki Stare

2. Sebastian Stepnowski – SP Rząśnik Włościański

3. Jakub Kusik – SP Brudki stare

4. Piotr Bednarczyk – SP Rząśnik Włościański

5. Jakub Jaworski – SP Wąsewo

-dziewczęta - gimnazja

1. Aleksandra Dąbrowska – PG Wąsewo

2. Julia Majkowska – PG Wąsewo

3. Maja Podolak – PG Wąsewo

4. Joanna Podolak – PG Wąsewo

5. Karolina Kowalczyk – PG Wąsewo

- chłopcy – gimnazja

1. Łukasz Ambroziak – PG Wąsewo

2. Mateusz Bednarczyk – PG Wąsewo

3. Norbert Kukielski – PG Wąsewo

4. Kacper Rydel – PG Wąsewo

5. Tomasz Gabryel – PG Wąsewo

Na zakończenie uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek, dyplomy oraz drobne upominki, m.in. gadżety, kamizelki odblaskowe oraz odblaski do tornistrów ufundowane przez Wójta Gminy Wąsewo-Pana Rafała Kowalczyka.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu składamy Panu Przemysławowi Gozdowskiemu –nauczycielowi szkoły Podstawowej w Wąsewie, Starostwu Powiatu Ostrowskiego oraz nauczycielom przygotowującym zawodników a przede wszystkim uczestnikom konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 17 października 2013 roku w Andrzejewie.

Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r. Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły, GCSiR w Wąsewie 1.10.2013r.

W dniu 1 października br. na hali sportowej Gminnego centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne do konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W rywalizacji wzięło udział 40 zawodników z  trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała komisja, której przewodniczył Pan Marek Jastrzębski – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Ostrowskiego.

Konkurs podzielony był na dwie części teoretyczną (test) oraz praktyczną (jazda po torze przeszkód). Po zakończeniu etapu pisemnego komisja zakwalifikowała uczestników do części praktycznej.

Po podsumowaniu dwóch etapów komisja wyłoniła po 5 zawodników poszczególnych kategorii.

Indywidualna klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:

- dziewczęta – szkoły podstawowe

1. Anna Godlewska – SP Wąsewo

2. Aleksandra Sośnicka – SP Rząśnik Włościański

3. Zuzanna Masłowska – SP Brudki Stare

4. Julia Skarzyńska – SP Wąsewo

5. Patrycja Budna – SP Rząśnik Włościański

- chłopcy –szkoły podstawowe

1. Jakub Podrażka – SP Brudki Stare

2. Sebastian Stepnowski – SP Rząśnik Włościański

3. Jakub Kusik – SP Brudki stare

4. Piotr Bednarczyk – SP Rząśnik Włościański

5. Jakub Jaworski – SP Wąsewo

-dziewczęta - gimnazja

1. Aleksandra Dąbrowska – PG Wąsewo

2. Julia Majkowska – PG Wąsewo

3. Maja Podolak – PG Wąsewo

4. Joanna Podolak – PG Wąsewo

5. Karolina Kowalczyk – PG Wąsewo

- chłopcy – gimnazja

1. Łukasz Ambroziak – PG Wąsewo

2. Mateusz Bednarczyk – PG Wąsewo

3. Norbert Kukielski – PG Wąsewo

4. Kacper Rydel – PG Wąsewo

5. Tomasz Gabryel – PG Wąsewo

Na zakończenie uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek, dyplomy oraz drobne upominki, m.in. gadżety, kamizelki odblaskowe oraz odblaski do tornistrów ufundowane przez Wójta Gminy Wąsewo-Pana Rafała Kowalczyka.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu składamy Panu Przemysławowi Gozdowskiemu –nauczycielowi szkoły Podstawowej w Wąsewie, Starostwu Powiatu Ostrowskiego oraz nauczycielom przygotowującym zawodników a przede wszystkim uczestnikom konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 18 października 2013 roku w Andrzejewie.

W dniu 1 października br. na hali sportowej Gminnego centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne do konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W rywalizacji wzięło udział 40 zawodników z trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała komisja, której przewodniczył Pan Marek Jastrzębski – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Ostrowskiego.

Konkurs podzielony był na dwie części teoretyczną (test) oraz praktyczną (jazda po torze przeszkód). Po zakończeniu etapu pisemnego komisja zakwalifikowała uczestników do części praktycznej.

Po podsumowaniu dwóch etapów komisja wyłoniła po 5 zawodników poszczególnych kategorii.

Indywidualna klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:

- dziewczęta – szkoły podstawowe

1. Anna Godlewska – SP Wąsewo

2. Aleksandra Sośnicka – SP Rząśnik Włościański

3. Zuzanna Masłowska – SP Brudki Stare

4. Julia Skarzyńska – SP Wąsewo

5. Patrycja Budna – SP Rząśnik Włościański

- chłopcy –szkoły podstawowe

1. Jakub Podrażka – SP Brudki Stare

2. Sebastian Stepnowski – SP Rząśnik Włościański

3. Jakub Kusik – SP Brudki stare

4. Piotr Bednarczyk – SP Rząśnik Włościański

5. Jakub Jaworski – SP Wąsewo

-dziewczęta - gimnazja

1. Aleksandra Dąbrowska – PG Wąsewo

2. Julia Majkowska – PG Wąsewo

3. Maja Podolak – PG Wąsewo

4. Joanna Podolak – PG Wąsewo

5. Karolina Kowalczyk – PG Wąsewo

- chłopcy – gimnazja

1. Łukasz Ambroziak – PG Wąsewo

2. Mateusz Bednarczyk – PG Wąsewo

3. Norbert Kukielski – PG Wąsewo

4. Kacper Rydel – PG Wąsewo

5. Tomasz Gabryel – PG Wąsewo

Na zakończenie uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek, dyplomy oraz drobne upominki, m.in. gadżety, kamizelki odblaskowe oraz odblaski do tornistrów ufundowane przez Wójta Gminy Wąsewo-Pana Rafała Kowalczyka.

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu składamy Panu Przemysławowi Gozdowskiemu –nauczycielowi szkoły Podstawowej w Wąsewie, Starostwu Powiatu Ostrowskiego oraz nauczycielom przygotowującym zawodników a przede wszystkim uczestnikom konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 18 października 2013 roku w Andrzejewie.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY