Get Adobe Flash player

Gmina Wąsewo wśród najlepszych gmin Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”2014

Gmina Wąsewo zajęła 35 miejsce w kategorii gmin wiejskich (na 1576 gmin wiejskich) w X jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolita”2014.

Warty podkreślenia jest także fakt, że Gmina Wąsewo jest na najwyższej pozycji spośród gmin wiejskich z województwa mazowieckiego.

Celem rankingu było sprawdzenie jak gminy dbają o swój rozwój oraz o standard życia mieszkańców.

Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez niezależną Kapitułę Rankingu na czele której stoi Jerzy Buzek, były premier za którego rządów przeprowadzono reformę samorządową. Poza tym w skład kapituły wchodzi Jerzy Stępień, który uczestniczył w przygotowywaniu tej reformy. Są także przedstawiciele związków samorządowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Ranking przeprowadzany był w dwóch etapach.

W pierwszym etapie wybrano gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Do wszystkich gmin, które przeszły przez pierwszy etap oceny (250 gmin wiejskich) wysłane zostały ankiety, w których pytano o udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniki testów szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, funkcjonowanie na podstawie narzędzi wsparcia zarządzenia( metoda CAF), udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem, współpracę z jednostkami pomocniczymi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, sposób zapobiegania bezrobociu w gminie.

O łącznej klasyfikacji decydowała suma punktów z obu etapów.

Szczegółowy ranking – kliknij tutaj.

Sekretarz Gminy

Barbara Trojanowska

 


Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY