Get Adobe Flash player

Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie

W dniu 14 czerwca 2014r. w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie odbyło się spotkanie absolwentów Wąsewskiej Szkoły, rocznika 1964.

Inicjatorami i głównymi organizatorami wydarzenia byli: Sołtys miejscowości Wąsewo, Pan Mirosław Cichowski oraz Pani Teodozja Moczydłowska i Pan Jerzy Obuchowski. Współorganizatorami uroczystości byli Dyrektor Szkoły Pan Roman Malicki oraz Ks. Wikary Rafał Figiel.

Uroczystość rozpoczęła się godz. 10:30 spotkaniem przy kawie, następnie absolwenci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na Mszę Świętą którą odprawił i słowo Boże wygłosił Ks. Rafał. Po Mszy Świętej wszyscy razem udali się na miejscowy cmentarz, gdzie zostały złożone kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli: Ks. Mieczysław Szepietowski, Pani Gawkowska Halina Krystyna, Pani Warszawik Halina Krystyna, Pani Zalewska Helena. Kwiaty złożone zostały również pod pomnikiem Św. Papieża Jana Pawła II gdzie Dyrektor Pan Roman Malicki przekazał uczestnikom historię szkoły oraz budowy pomnika.  Po przedstawieniu szczegółowych informacji zostaliśmy zaproszeni na przedstawienie zaprezentowane przez młodzież Gimnazjum pod kierownictwem Pani Małgorzaty Wójcickiej. Po zakończeniu przedstawienia uczestnicy uroczystości udali się na uroczysty obiad po którym jeszcze przez kilka godzin wspominano piękne młodzieńcze lata szkolne a także dzielono się bogatymi doświadczeniami życiowymi.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób:

1. Długokęcki Leszek

2.Kowalak Jadwiga z domu Konarzeska

3.Gryczon Halina z domu Kowalczyk

4. Oglęcka Jadwiga z domu Kowalczyk

5. Pazik Henryk wraz z małżonką

6. Wasiak Henryka z domu Pazik

7. Plakwicz Ignacy

8. Wolęcki Henryk

9. Budniak Tadeusz

10.Cichowski Mirosław

11.Moczydłowska Teodozja z domu Gajewska

12. Jankowski Andrzej

13. Cichowska Helena z domu Kowalewska

14. Obuchowski Jerzy

15. Kowalewski Stanisław

16. Figat Halina z domu Podrażka

17. Traczyk Karol

18. Bilska Helena z domu Wysocka

19. Pietrus Jadwiga z domu Truszkowska

W spotkaniu również uczestniczyli byli nauczyciele:

1. Pani Banaszek Helena

2. Pani Baranowska Danuta

3. Pani Pawłowska Regina

4. Pani Żyłowska Irena

5. Pan Żyłowski Tadeusz

W uroczystości czynny udział brał również Wójt Gminy Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk.

Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY