Get Adobe Flash player

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 27.06.2014r.

LGD „Zielone Sioło” przy udziale Urzędu Gminy Wąsewo w dniu 27 czerwca 2014r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej urzędu zorganizowała szkolenie dot. „Informowania o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji LSR oraz działalności LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podczas spotkania Pan Grzegorz Nadratowski – Wiceprezes Zarządu LGD „Zielone Sioło” omówił kryteria dostępu do konkursów w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, oraz przedstawił zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku i rodzajami niezbędnych załączników.

Szkolenie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze aczkolwiek przybierając czasami formę burzliwej dyskusji. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani przedstawianymi tematami o czym świadczy ich zaangażowanie w dyskusję oraz liczne komentarze. Celem szkolenia była integracja podmiotów działających na obszarze naszej gminy oraz przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości pozyskania zewnętrznych środków na wspólne inicjatywy lokalne, a także współpracy partnerskiej. Zainteresowanie szkoleniem dowodzi, iż istnieje potrzeba realizacji podobnych zadań w przyszłości.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele n/w organizacji:

- Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo,

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki,

- Klub Sportowy WĄSEWO,

- OSP w Wąsewie,

- przedstawiciele Urzędu Gminy Wąsewo,

- mieszkańcy gminy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i życzymy powodzenia w zdobywaniu funduszy zewnętrznych na wspólne lokalne inicjatywy.

Więcej informacji o konkursach ogłoszonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

http://www.zielonesiolo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:nabor-wnioskow-w-ramach-dziaania-qmae-projektyq-i-qodnowa-i-rozwoj-wsiq&catid=3:newsflash&Itemid=77

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 27.06.2014r. Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 27.06.2014r. Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 27.06.2014r. Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 27.06.2014r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY