Get Adobe Flash player

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo nad wodą

W związku z zbliżającymi się wakacjami Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi działania "Bezpieczna woda" mające na celu ograniczenie utonięć w miejscach letniego wypoczynku.

Przypomina również, iż na terenie Gminy Wąsewo nie występują strzeżone kąpieliska, natomiast występują zbiorniki wodne - wyrobiska pożwirowe zlokalizowane w miejscowości Wąsewo oraz Przyborowie, na których jest kategoryczny zakaz kąpieli. Oznaczone są one znakami zakazu kąpieli a także w miejscowości Przyborowie ustawiony jest Czarny Punkt. Apelujemy więc o przestrzeganie zakazów, brawura i bezmyślność może doprowadzić do ludzkiej tragedii.

 

Dzielnicowy Gminy Wąsewo

sierż. szt. Marek Kaczmarczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY