Get Adobe Flash player

Zaproszenie na szkolenie LGD „ZIELONE SIOŁO”

Gmina Wąsewo w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, których termin składania wyznaczono w okresie od 25 czerwca do 9 lipca br.

W związku z przedmiotowym naborem serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w szkoleniu nt. Informowania o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji LSR oraz działalności LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podczas szkolenia zostaną omówione kryteria dostępu do ww. działań oraz zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku i rodzajami niezbędnych załączników.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wąsewo (sala konferencyjna).

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY