Get Adobe Flash player

25 lat odnowionego Samorządu Terytorialnego

27 maja 1990 roku dokładnie 25 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne i demokracyjne wybory do rad gmin.

Wybory te zapoczątkowały zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Państwa Polskiego i w życiu codziennym jego obywateli. Na pamiątkę tamtych wyborów dzień 27 maja ustanowiony został uchwałą Sejmu z 2000 roku jako dniem samorządu terytorialnego.

Z tej okazji wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Wąsewo, radnym Rady Gminy Wąsewo, sołtysom zarówno obecnym jak i poprzednich kadencji składam jak najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Życzę dużo wytrwałości i gorliwości w działaniu, aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone i docenione.

 

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY