Get Adobe Flash player

Komitet monitorujący RPO WM 2014-2020 właśnie rozpoczął prace

W maju br. ruszyły prace Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który został powołany uchwałą Nr 144/7/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Pan Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk został powołany przez Pana Adama Struzika Przewodniczącego Komitetu Monitorującego na Zastępcę Członka Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2015-2020. Przedstawiciele wyżej wskazanych organizacji będą na bieżąco obserwować realizację RPO. Będą mieć również ogromny wkład w regionalny program, zwłaszcza jeśli chodzi o kryteria wyboru rożnego rodzaju projektów, co posłuży potem do oceny wniosków.

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To kolejny etap prac związanych z nowym RPO, a zarazem inaugurujący praktyczną realizację programu. Na przedmiotowym posiedzeniu przyjęto kryteria wyborów projektów realizowanych przez PUP-y. W Posiedzeniu udział wzięli Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Zastępca Dyrektora ds. PO KL Elżbieta Szymanik.

Skład osobowy Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Akt powołania na Zastępcę Członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY