Get Adobe Flash player

Awans Gminy Wąsewo w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”

Magazyn „Wspólnota” opublikował kolejny ranking pod hasłem "Liderzy inwestycji". Autorzy zestawienia przeanalizowali wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014-2016.

Tytuł opracowania "Samorządowe inwestycje w coraz większym dołku" sugeruje tendencję spadkową w wydatkach samorządów na inwestycje, tymczasem Gmina Wąsewo w rankingu, w grupie gmin wiejskich zajęła wysokie 109 miejsce na 1559 pozycji gmin wiejskich z całej Polski. W poprzednim okresie 2013-2015 nasza gmina była na miejscu 138.  Wzrost o 29 oczek  możliwy był  dzięki wielu realizowanym na terenie gminy inwestycjom w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, informatyczną oraz kulturalną. Gmina wykorzystuje szansę pozyskania funduszy unijnych, które pozwalają na realizację licznych projektów w infrastrukturę techniczną stale podnoszącą jakość życia mieszkańców naszej gminy.

 

Więcej danych znajdziecie Państwo w raporcie:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2016.pdf

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY