Get Adobe Flash player

Bezpłatne szkolenie z języka angielskiego oraz obsługi komputera

Wójt Gminy Wąsewo wraz z Fundacją „Razem” zaprasza chętnych mieszkańców na udział w bezpłatnym szkoleniu z języka angielskiego oraz bezpłatnym szkoleniu komputerowym.

Do udziału w kursach zapraszamy osoby:

- w wieku powyżej 50 roku życia,

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub pracujące, emerytów,

- z wykształceniem co najwyżej średnim

Szkolenie podzielone jest na dwa poziomy: podstawowy oraz średniozaawansowany.

- grupy szkoleniowe 12 osobowe

- spotkania 2 razy w tygodniu po 3 godziny

- 30 spotkań

Termin oraz miejsce zajęć zostaną dostosowane do preferencji grupy.

 

Zapisy prowadzi p. Iwona Fercho, w siedzibie GOPS w Wąsewie,pok nr 2

lub pod numerem tel. 29 645 80 00 wew. 32

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY