Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu

Urząd Gminy Wąsewo zawiadamia o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu oraz przeprasza klientów za powstałe utrudnienia w pracy urzędu. Prace budowlane będą prowadzone przez 2 miesiące.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-5404/16-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej, która zaplanowana jest do 31 grudnia 2017 r. Inwestycja dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – głęboka modernizacja energetyczna połączona z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu  inwestycji wynosi  575 551,87 zł., natomiast dofinansowanie UE wyniosło 358 876,32 zł.

W kwietniu br. została uruchomiona procedura przetargowa na wybór wykonawców przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych oraz montażu ogniw fotowoltaicznych. 15 maja br. Gmina Wąsewo reprezentowana przez Wójta Gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka podpisała umowę z Wykonawcą Zakładem Remontów  Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński na wykonanie I części zamówienia przetargowego w zakresie robót termomodernizacyjnych oraz z Wykonawcą II części zamówienia firmą Hydrochem DGE S.A. na instalację ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Wąsewo.

 

 

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku urzędu

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY