Get Adobe Flash player

XXI sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XX.2017 z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał:
1)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
2)    w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
3)    w sprawienie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2018,
4)    w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2017 rok,
5)    w sprawie wrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
6)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,
7)    w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Przyborowie i Rząśnik Włościański do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
8)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025,
9)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2017 rok.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY