Get Adobe Flash player

XXIV Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Przedświt odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII.2017 z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Ostrowskiego nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Wąsewo .

- zarządzenie wyborów sołtysa wsi Brzezienko,

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2017 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY