Get Adobe Flash player

XXVIII sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII.2017 z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Wąsewie,

- nadania imienia Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim,

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

- zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017,

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,

- uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY