Get Adobe Flash player

DOTACJE dla Parafii p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parafia p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie otrzymała dotację w wysokości 180 000,- zł z programu Ochrona Zabytków.

Dotacja, na którą została podpisana Umowa Nr 00594/18/DOZ-bd z dnia 09.05.2018r. przeznaczona zostanie na wykonanie realizacji zadania pn.: Wąsewo, kościół p.w. Narodzenia NMP (pocz. XX w.): remont elewacji – etap II. Zakres prac obejmuje remont elewacji zewnętrznej. Całość wykonania zadania wynosi 361 296,17 zł. Termin wykonania zadania określony w umowie to 31 października 2018 roku.

22 maja br. Uchwałą nr 59/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Radni Województwa Mazowieckiego przyznali wsparcie na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy mazowieckich zabytkach. W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęły 144 projekty, z których dofinansowanie otrzyma 67 projekty, w tym jest również wniosek naszej Parafii na kwotę 90 000,- zł. oraz Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska na kwotę 10 000,- zł.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY