Get Adobe Flash player

Gmina Wąsewo przystąpiła do kampanii „Dumni z Polski”

Wójt Rafał Kowalczyk zadecydował o włączeniu Gminy Wąsewo do ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”. W planach jest m.in. organizacja spotkań z mieszkańcami, podczas których rozdawane będą materiały kampanii: broszury informacyjne, naklejki, baloniki, długopisy, gry planszowe.

Na 2018 rok w Wąsewie przewidziano wiele wydarzeń związanych z obchodami stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.W obchody zaangażowały się wszystkie szkoły z terenu gminy, biblioteka oraz organizacje pozarządowe, które podejmują wiele inicjatyw, m.in. konkurs literacki, przegląd pieśni patriotycznych, turnieje sportowe i inne.

Główne, gminne uroczystości związane z setnym Jubileuszem Odzyskania Niepodległości przez Polskę będą połączone z obchodami 100-lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim wraz z nadaniem szkole  imienia Marii Konopnickiej, które planuje się na 06 października br.

Wszystkim wydarzeniom będzie towarzyszyła kampania „Dumni z Polski”. http://dumnizpolski.pl/

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY