Get Adobe Flash player

Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 2018

W dniu 16 kwietnia 2018r. na hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1.popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2.kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.5. inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W rywalizacji udział wzięły udział drużyny z  3 szkół podstawowych  w Rząśniku Włościańskim, Trynosach – Osiedle  i Wąsewie oraz w kategorii gimnazja, w których w tym roku brali udział uczniowie klas VII szkół podstawowych i były to reprezentacje szkół z Brudek Starych,  Rząśnika Włościańskiego i Wąsewa.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała komisja w składzie:

1.Pan asp.szt. Marek Brzostek - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

2.Pani Justyna Tyszka - Pracownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego e Ostrowi Mazowieckiej,

3.Pani Anna Marszał – Pracownik Urzędu Gminy Wąsewo,

4. Pan Maciej Wiśniowski – Pracownik Urzędu Gminy Wąsewo.

Turniej podzielony był na dwie części teoretyczną (test) oraz praktyczną (jazda po torze przeszkód) zgodnie ze standardem OT BRD.

Po podsumowaniu dwóch etapów turnieju klasyfikacja drużynowa przestawiała się następująco:

- kategoria szkoły podstawowe:

I miejsca Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

II miejsce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trynosach - Osiedle

III miejsce Szkoła Podstawowa w Wąsewie

w kategorii gimnazja:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

II miejsce Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych (drużyna dziewcząt)

III miejsce Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych (drużyna chłopców)

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Wąsewie.

Upominki i dyplomy dla uczestników oraz puchary dla wszystkich drużyn ufundował Wójt Gminy Wąsewo - Pan Rafał Kowalczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali kaski ochronne do jazdy rowerem oraz podstawowy sprzęt rowerzysty, które przekazali nam strażacy z Wąsewa  którzy otrzymali je z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. W tym roku puchary otrzymali równiej zawodnicy, którzy osiągnęli najlepszy wynik indywidualny i w kategorii szkoły podstawowe najlepszym zawodnikiem była Wioletta Skoczeń, w kategorii gimnazja Szymon Szczapa są to uczniowie Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim. Puchar dla najmłodszego zawodnika otrzymała Ilona Budna uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trynosach-Osiedle. Pan Dariusz Morawski – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie w imieniu Pana Wójta podziękował za udział uczestnikom i ich opiekunom , zwycięzcom życzył jak najlepszych wyników na eliminacjach powiatowych. Gminę Wąsewo reprezentować będzie Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim: kat. szkoły podstawowe: Wioletta Skoczeń, Aleksandra Mieczkowska, Mikołaj Cichowski, Szymon Zaremba, w kategorii gimnazja: Natalia Zaremba, Natalia Zaczkowska i Szymon Szczapa. Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju składamy dyrekcji i nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Starostwu Powiatowemu, Członkom Komisji, nauczycielom przygotowującym zawodników.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacja powiatowych, które w tym roku odbędą się 26 kwietnia w Nagoszewie.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY