Get Adobe Flash player

I Sesja Rady Gminy Wąsewo - 19.11.2018r.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się pierwsza Sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1)    Otwarcie  I sesji Rady Gminy Wąsewo.
2)    Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym  zaświadczeń o wyborze.
3)    Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
4)    Złożenie ślubowania przez radnych Gminy Wąsewo.
5)    Stwierdzenie prawomocności obrad.
6)    Przedstawienie porządku obrad.
7)    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8)    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wąsewo.
9)    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wąsewo.
10)    Powołanie komisji stałych Rady Gminy Wąsewo.
11)    Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wąsewo.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wąsewo.
13)    Sprawozdanie wójta o stanie gminy.
14)    Wolne wnioski i informacje.
15)     Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Wąsewo.

Wójt Gminy

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY