Get Adobe Flash player

MIAS Mazowsze 2018

Gmina Wąsewo otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie realizacji zadań:

- Remont (renowacja) ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z wymianą części siedzisk na trybunach oraz utwardzenie terenu pomiędzy boiskiem i szatniami w miejscowości Wąsewo,

- Skwer Marii Konopnickiej przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim.

Władze Województwa Mazowieckiego przyznały po 10.000 zł na każdy z wyżej wymienionych wniosków. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i rozpoczniemy realizację inwestycji. Dotacje zostaną wydatkowane najpóźniej do 15 października 2018 r.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY