Get Adobe Flash player

Nowa inwestycja dotycząca drogi gminnej

Gmina Wąsewo od kwietnia br. przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele – Dalekie Etap I”, na którą otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana wymiana nawierzchni jezdni w istniejącym pasie drogowym na odcinku 2575,38 mb. Prace mają zakończyć się do końca czerwca br.

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 812 230,50zł. w tym wkład własny Gminy 295 408,50zł,  środki UE 516 822,00 zł.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY