Get Adobe Flash player

Nowy Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim

W dniu 24 lipca 2018 roku Komisja powołana Zarządzeniem Nr 40.2018 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 11 lipca 2018 roku przeprowadziła postępowanie konkursowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), którego celem było wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim.

W wyniku tajnego głosowania Komisja jednogłośnie wyłoniła kandydata na to stanowisko, została nim Pani Magdalena Konieczko nauczycielka tejże szkoły, której serdecznie gratulujemy.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY