Get Adobe Flash player

Praca komisji konkursowej - zakończona

23 i 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo obradowała komisja konkursowa w celu rozstrzygnięcia „Konkursu na projekt i wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim”.

Tematem konkursu była rzeźba plenerowa przedstawiająca polską poetkę i nowelistkę okresu realizmu – Marię Konopnicką   siedzącą  na  ławeczce  lub  stojącą obok  ławeczki  w  sąsiedztwie Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Rząśniku  Włościańskim. Rzeźba ma powstać w ramach obchodów 100-lecia szkoły oraz nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru, planowanych na dzień 6 października 2018r.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu i wykonawcy Rzeźby, która dzięki swojemu oryginalnemu charakterowi oraz wysokim walorom artystycznym stanie się jednym z elementów rozpoznawczych Gminy Wąsewo.

Komisja w składzie: Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo- przewodniczący, Krystyna Szołkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Wł., Magdalena Konieczko – Przedstawiciel Rady Pedagogicznej PSP    w Rząśniku Wł., Ewa Zaremba – Przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Rząśniku Wł., Paweł Pazik  - Przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Rząśniku Wł., Anna Marszał – Pracownik Urzędu Gminy Wąsewo - sekretarz Komisji, oceniła złożone oferty biorąc pod uwagę kryteria zamieszczone w Regulaminie konkursu.

Wyniki rozstrzygnięcia zostały zamieszczone na stronie Organizatora konkursu: http://www.wasewo.pl/zapytania-ofertowe-analiza-rynku-2018/konkurs-na-wykonanie-rzezby-plenerowej-marii-konopnickiej.html

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY