Get Adobe Flash player

Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2018r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019.

W celu zachowania ciągłości wypłacanych świadczeń alimentacyjnych oraz 500+, wniosek na nowy okres należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2018r.

W przypadku świadczeń rodzinnych ostateczny termin składania wniosków, pozwalający zachować ciągłość ich wypłat, to 30 listopada 2018r.

Podstawą ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres jest dochodu rodziny osiągnięty w 2017r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian w sytuacji dochodowej).

W okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. przyjmowane są również wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, którego wysokość wynosi 300 zł i wypłacane jest jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY