Get Adobe Flash player

SPECJALNE DYŻUR­­Y JPK_VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26 lutego 2018 r. składają pierwszy raz JPK_VAT za styczeń 2018 r.

Do 24 lutego w siedzibie urzędu skarbowego został uruchomiony punt konsultacyjny, w którym wyznaczeni pracownicy będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT, korzystać z aplikacji e-mikrofirma oraz jak założyć i potwierdzić profil zaufany (eGO).

Dodatkowo powyższe informacje będzie można uzyskać w soboty 17 i 24 lutego w godzinach 900 - 1300 podczas dyżurów pełnionych przez pracowników Urzędu.

Do potwierdzenia profilu zaufanego potrzebny jest aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Ostrowi Mazowieckiej

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY