Get Adobe Flash player

Spotkanie 11/12/2018 r. - Tworzenie Kół Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza na spotkanie organizowane w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo, w sprawie tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich wg nowej ustawy, która weszła w życie 30 listopada 2018 r.

Proponuję, aby na ww. spotkanie przybył Sołtys miejscowości, w której ma powstać Koło Gospodyń Wiejskich wraz z przedstawicielami miejscowości, którzy wzięliby na siebie obowiązek prowadzenia takiego Koła (oczywiście z pomocą Gminy).
Na spotkaniu wspólnie wypracujemy harmonogram zebrań założycielskich w poszczególnych wioskach naszej Gminy tak, aby jeszcze w tym roku powołać do życia Koła Gospodyń Wiejskich.
Poniżej najważniejsze zagadnienia wynikające z nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich:
***29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212).
***Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2229) weszło w życie 30 listopada 2018 r.Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

więcej:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html

 

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY