Get Adobe Flash player

Stypendium szkolne 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t.j Dz. U. z 2017 r. poz.1257) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie - miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 3 do 15 września 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsewie.

Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY