Get Adobe Flash player

Medale Wiktora Godlewskiego „za działania na rzecz przyrody”

Kapituła medalu im. Wiktora Godlewskiego przyznała  wyróżnienia  za 2018 rok. Wśród laureatów jest mieszkanka naszej gminy, społeczna działaczka, sołtys wsi Rząśnik Majdan Agnieszka Kryspin-Gałązka.

Wyróżnieni za działania na rzecz przyrody w 2018 roku:

1. Paweł Cieśluk - „za popularyzację wiedzy o ochronie przyrody w szczególności edukacji dzieci i młodzieży”
2. Agnieszka Kryspin-Gałązka - „za pracę organiczną w propagowaniu  zachowań ekologicznych lokalnej społeczności”
3. Nadleśnictwo Borki - „za aktywną ochronę populacji żubra w puszczy boreckiej”
4. Ogród Botaniczny w Powsinie - „za działalność na rzecz zachowania bioróżnorodności, badania  i edukację przyrodniczą”
5. Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” - „za czynną ochronę przyrody”
6. Medal Honorowy  dr Sergiusz Leończyk - „za utrwalanie pamięci o Polakach na Syberii”

Wszystkie medale zostaną wręczone laureatom 23 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia w podejmowaniu  przyszłych działań.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY