Get Adobe Flash player

Obchody 600-lecia istnienia miejscowości Wąsewo

 

Obchody 600-lecia istnienia miejscowości Wąsewo w 2019 r.

Dostępne źródła archiwalne nie wskazują jednoznacznej daty utworzenia miejscowości Wąsewo. W tej sytuacji do ustalenia tejże daty stosuje się metodę retrogresji ─ od pierwszej wzmianki w dokumentach. Najstarsze zapisy znajdujące się w publicznych zbiorach archiwalnych na terenie Polski mówiące o Wąsewie pochodzą z 1419 roku. W roku 2019 mija 600 lat od tej daty co stanowi doskonały asumpt aby zorganizować obchody 600-lecia Wąsewa.

Mając na uwadze wyjątkowość i doniosłość jubileuszu, jego znaczenie, potrzebę promocji Gminy Wąsewo i przybliżenie jej przeszłości oraz umacnianie tożsamości mieszkańców winno się zaplanować wydarzenie uświetniające ten znakomity jubileusz. Pamięć o Naszej przeszłości to hołd należny przodkom od współczesnych pokoleń społeczności lokalnej. Ta i kolejne rocznice staną się podstawą do odkrywania i budowania tradycji wspólnoty lokalnej. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Wąsewo podjęła Uchwałę Nr XIX.138.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie wyrażenia woli zorganizowania w roku 2019 obchodów 600-lecia istnienia miejscowości Wąsewo, która pozwoli na rozpoczęcie działań związanych z obchodami jubileuszu w tym powołanie przez Wójta Gminy komitetu organizacyjnego, który przygotuje propozycje harmonogramu obchodów jubileuszu w porozumieniu z przedstawicielami lokalnej społeczności. Główne uroczystości przewidziane są natomiast na 15 sierpnia 2019 roku.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY