Get Adobe Flash player

Plebiscyt Wójt Roku 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz Wójt - Rafał Kowalczyk znalazł się w gronie dziesięciu finalistów wyłonionych przez Kapitułę konkursu "Wójt Roku 2018".

Inicjatywa zgłoszenia wójta do konkursu wyszła ze środowiska rolniczego i organizacji pozarządowych naszej Gminy w imieniu których zgłoszenia dokonała Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Sąsiad". Prosimy o wsparcie, bo także wyróżnienie i promocja całej naszej gminnej wspólnoty samorządowej.

http://www.tvp.pl/informacje-roln…/…/wojt-roku-2018/41492459

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY