Get Adobe Flash player

Projekt zrealizowany z konkursu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie” ze środków PSE

Projekt realizowany od października do końca grudnia 2019 roku dotyczył:

- Promowania zdrowego trybu życia.

- Poprawy kondycji fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach zumby i innych zajęciach sportowych,

- Integracji mieszkańców gminy wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania potraw do degustacji.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono spotkania z dietetykiem dla rodziców i młodzieży szkolnej. Ponadto zorganizowano podobne spotkanie tematyczne dotyczące zdrowego stylu życia w lokalu gastronomicznym i domu seniora. Odbywały się również zajęcia  sportowe  dla dzieci oraz zajęcia zumby z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu sportowego.

Planujemy kontynuować rozpoczęte działania w formie poszerzonej  oferty gastronomicznej, zajęć sportowych itp.. Będziemy nadal organizować w miarę potrzeb konsultacje z dietetykiem.

Zdrowie należy do tych wartości, które w sposób szczególny wpływają na jakość życia człowieka. Utrzymanie zdrowia i pomnażanie potencjału zdrowotnego stanowią jedno z najważniejszych zadań, przed którym stoi każdy z nas. Znane wszystkim powiedzenie „twoje zdrowie w twoich rękach” ma dzisiaj niepodważalne uzasadnienie.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY