Get Adobe Flash player

Rolnicy Gminy Wąsewo wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

W 28 lipca 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wąsewie przeprowadziła głosowanie w wyborach członków do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim.

Liczba osób uprawnionych do głosowania w Gminie Wąsewo wynosiła - 1347.

W wyborach udział wzięły 123 osoby tj. 9,1 % uprawnionych.

W okręgu wyborczym nr 133 wybrano 2 członków – przedstawicieli Gminy Wąsewo do Rady Powiatowej MIR.

 

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Gocłowski Hubert zam. Bartosy – 82

2. Koczara Tomasz zam. Trynosy-Osiedle – 62

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY