Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wąsewo

Rozpoczęły się roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wąsewo. Wykonawcą prac jest firma San – System Sp. z o.o. z Olecka. Zgodnie z umową termin zakończenia prac przewidziany jest na 20 listopada br. Nadzór nad realizacją zadania prowadzi WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY