Get Adobe Flash player

Wybory sołeckie 2019

Dobiega końca czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. W związku z tym, na wniosek Wójta, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wąsewo. Od 15 lutego br. do 26 marca br. odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybiorą nowych sołtysów i rady sołeckie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV.30.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 lutego 2018r. w jednostkach pomocniczych Gminy Wąsewo odbędą się zebrania według załączonego harmonogramu zebrań wiejskich - wyborczych.

 

Harmonogram zebrań w sołectwach

Zarządzenie Nr 14.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały rady gminy - zmiana terminu zebrania w miejscowości Bagatele

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY