Get Adobe Flash player

Zmiany dotyczące zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że  od dnia 1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany dotyczące zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Aktualnie Karta  przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, spożywczej i przemysłowej  na terenie całego kraju.  Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY