Get Adobe Flash player

I Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej

Dnia 29 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej. W czasie obrad nasz Wójt został powołany do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej – KADENCJA VII.

Porządek obrad Komisji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wręczenie aktów powołania do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej – Kadencja VII na lata 2020-2023.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 29 listopada 2019 roku.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej  w 2019 roku.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej na 2020 rok.
  6. Wytyczne Starosty Ostrowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku.
  7. Plan do działalności w dziedzinie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2020 roku.
  8. Sprawy różne.

Akt powołania

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY