Get Adobe Flash player

Kolonie dla dzieci rolników i nie tylko

Dzięki współpracy Wójta Gminy Wąsewo z Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z terenu naszej gminy w okresie od 8.07.2020 do 17.07.2020 r. będzie mogła skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku letniego we Władysławowie.

Opłata od uczestnika, którego rodzic ma ubezpieczenie lub rentę KRUS wynosi 570 złotych dla pozostałych dzieci 1250 złotych. Więcej informacji dla zainteresowanych można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsewo osobiście pokój 8, 9 lub telefonicznie 296458000 w. 39 lub 24.Wymagane dokumenty można już odbierać. Ilość miejsc ograniczona, serdecznie zapraszamy.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY