Get Adobe Flash player

Komercyjne testy dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

W Mobilnym Punkcie Pobrań Drive-Thru, mieszczącym się na terenie Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Duboisa 68 (wjazd od ul. Szpitalnej), wykonywane są odpłatne wymazy w kierunku SARS-CoV-2.

Wśród komercyjnych testów do wyboru są trzy:

- coronawirus SARS-CoV-2-jakościowy – 400 zł,

- test przesiewowy – COVID-19 - 150 zł,

- test antygenowy II generacji – 200 zł.

 

Istnieje również możliwość wykonania w Centralnym Laboratorium Analitycznym (CLA) badań na obecność wirusa SARS-CoV-2:

- przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgM – 75 zł,

- przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgG – 75 zł.

Komercyjne testy dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY