Get Adobe Flash player

Komunikat o planowanym uruchomieniu syren alarmowych

Szef Obrony Cywilnej Gminy Wąsewo Wójt Rafał Kowalczyk informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku Gmina Wąsewo będzie uczestniczyła w treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWiA) na terenie województwa mazowieckiego.

Uruchamiając syreny o godzinie 17:00 oddamy hołd i uczcimy pamięć Bohaterskich Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną włączone o godzinie 17:00 na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY