Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu  „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035”. Konsultacje adresowane są do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, a w szczególności tych, zainteresowanych tematyką pojazdów elektrycznych, mobilności i transportu.

Elektromobilność to jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnej motoryzacji. W wielu Państwach zachęca się obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem, poprzez system dopłat i przywilejów (np. darmowe parkowanie). Również w Polsce podejmowane są działania, zmierzające do stworzenia w sektorze transportowym warunków dla rozwoju elektromobilności
oraz paliw alternatywnych takich jak wodór, czy gaz ziemny (CNG/LNG). Szczególnie istotny jest okres  lat 2021-2027, gdyż  budżetu Unii Europejskiej zawierać będzie wtedy dużą pulę środków na ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza - w tym elektromobilność.

Strategia Rozwoju Elektromobilności jest dokumentem określającym, jakie działania  w perspektywie najbliższych 15 lat trzeba podjąć, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Powiecie Ostrowskim. Strategia zakłada m.in.:

• rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;

• rozwój systemu dróg rowerowych;

• rozwój sieci publicznych wypożyczalni rowerów miejskich i pojazdów elektrycznych;

• modernizacje przystanków miejskich oraz rozwój infrastruktury tzw. SMART-CITY.

Konsultacje społeczne trwać będą od 28 października do 8 listopada 2020 r.

Uwagi do projektu Strategii mogą być zgłaszane poprzez anonimowy formularz (ankietę):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29vq_e8Gw2cRYZSeofI3HhEiETg9fXA-INFcQLfexS7bN7w/viewform

Ponadto w ramach konsultacji odbędą się również trzy spotkania konsultacyjne w formie webinarium on-line:

4 listopada 2020 r. o godz. 10.00 wprowadzające w tematykę elektromobilności i treść Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego;

5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 na temat dostępnych dofinansowań i opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych, do udziału w webinarium zachęcamy w szczególności lokalnych przedsiębiorców;

5 listopada 2020 r. o godz. 17.00 na temat dostępnych dofinansowań i opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych. Do udziału w tym webinarium zachęcamy w szczególności lokalnych przedsiębiorców.

Webinary będą prowadzone będą na platformie Facebook, w czasie spotkania będzie możliwość zadawania wszelkich pytań związanych z elektromobilnością poprzez czat.

Czas trwania webinarium: ok. 45 minut.

Więcej informacji na temat Strategii, konsultacji oraz samej elektromobilności znaleźć można na profilu Facebook Strategii:

https://www.facebook.com/Strategia-Rozwoju-Elektromobilności-na-terenie-Powiatu-Ostrowskiego-110309410869172

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności, finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY