Get Adobe Flash player

Płatności w Urzędzie Gminy

Informujemy, że GMINA WĄSEWO z siedzibą ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, posiada rachunek bieżący pomocniczy dla wpłat za odbiór odpadów komunalnych:

BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄSEWIE  ul. Zastawska 8, 07-311 Wąsewo o numerze:

69 8930 0004 0000 0837 2000 0520

Informujemy również, iż z dniem 1 stycznia 2020r. uruchomiono możliwość płatności kartą, wszystkie wpłaty tj. opłata skarbowa, podatek, opłata za wodę/ścieki, odpady komunalne można realizować bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy: ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo pokój nr. 3 (KASA). Ponadto opłatę za wodę/ścieki można dokonać kartą/gotówką bezpośrednio u inkasenta.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY