Get Adobe Flash player

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego z terenu gminy Wąsewo od 6 maja będą gotowe na przyjęcie dzieci

Od 6 maja 2020 r. będą otwarte przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu stosownych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W zajęciach przedszkolnych będą mogły brać udział dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.

Dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zapewnienia środków higienicznych oraz ochrony osobistej potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek.

Rodziców, którzy są chętni do skorzystania z opieki przedszkolnej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwą placówką, gdzie uzyskają szczegółowe informacje.

W załączeniu:

  1. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY