Get Adobe Flash player

Sprzedaż 3 działek budowlanych w miejscowości Modlinek

Gmina Wąsewo oferuje do sprzedaży 3 działki budowlane na terenie miejscowości Modlinek. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargów nieograniczonych ustnych w dniu 12.08.2021 r. w sali konferencyjnej nr 15 o godz.: 11:00.

Szczegóły dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w urzędzie gminy pok. nr 13, lub telefonicznie pod nr tel. 29 645 80 00 w. 26, 36.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

 

Informacja o wynikach I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Modlinek

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY