Get Adobe Flash player

Wypoczynek zimowy dla dzieci w Zakopanem

Uprzejmie informujemy, że Związek Młodzieży Wiejskiej  przedstawił ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat, których co najmniej jeden z rodziców (opiekunów) objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie. Zimowisko zorganizowane będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „U Kasi” w Zakopanem w terminie od 9-18 lutego 2020 roku.

Odpłatność od uczestnika wynosi 550 złotych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem UG Wąsewo tel. 296458000 w celu odbioru karty uczestnika. Na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2020 roku, o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zimowisku.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY