Get Adobe Flash player

Inwestycja dzięki wsparciu PSE

Gmina Wąsewo zrealizowała projekt „RAZEM dla naszego otoczenia”, na który otrzymała wsparcie w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki dofinansowaniu wymieniono ogrodzenie i posadzono rośliny wokół Urzędu Gminy Wąsewo i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Grant przyznany został jeszcze w ubiegłym roku, ale z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 i problemy na rynku budowlanym, realizacja prac była możliwa dopiero tego lata. Dzięki wsparciu PSE gmina wykonała 80 metrów nowego ogrodzenia. Przed budynkami posadzono m.in. jałowiec chiński, łuskowy i sabiński, trzmielinę oskrzydloną i tawułę japońską w dwóch odmianach.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy estetycznie zagospodarować teren wokół gminnych budynków użyteczności publicznej. Naszym mieszkańcom przyjemniej będzie załatwiać sprawy w urzędzie oraz korzystać z naszej biblioteki – przekonuje Rafał Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY