Get Adobe Flash player

Komunikat do mieszkańców Gminy Wąsewo o planowanym uruchomieniu syren alarmowych.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Wąsewo Wójt Rafał Kowalczyk informuje,
że w związku ze zbliżającą się 77 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego,
w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Wąsewo.

Uruchamiając syreny oddamy hołd i uczcimy bohaterów Powstania Warszawskiego,
którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległości państwa polskiego.

 

Syreny zostaną włączone o godz. 17.00, przez okres 1 minuty emitować będą dźwięk ciągły.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY