Get Adobe Flash player

Podziękowania i życzenia dla wieloletniego Kierownika GOPS w Wąsewie

25 lutego 2021 r. Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego zdecydowała o zakończeniu pracy zawodowej.

Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Jaworskim oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie i Urzędu Gminy Wąsewo pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Kierownik. Nie zabrakło ciepłych słów, życzeń i wyrazów wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności. Funkcję Kierownika GOPS w Wąsewie Pani Halina Szuflińska pełniła od 01 kwietnia 1990 r., natomiast z opieką społeczną związana była od 1988 r. Dziękuję za wszystkie zasługi i dokonania w obszarze polityki społecznej naszej Gminy. Dziękujemy za ciężką pracę, przyjaźń i wsparcie. Życzymy, aby znalazła Pani czas dla siebie na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań, a także życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju.

Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY