Get Adobe Flash player

Program „WSPIERAJ SENIORA”

Informujemy, że Gmina Wąsewo przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie w I kwartale 2021 r. z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie w zakresie:

- dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,

- załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie pod numer 29 645 80 00 w.32 lub 29 645 86 06.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY